Izaberi jezik:

Žika Bujuklić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

RIMSKA DRŽAVNO-PRAVNA TRADICIJA U KONTEKSTU EVROPSKIH INTEGRACIJA SRBIJE

Na osnovu pravno-istorijske i politikološke analize razvoja moderne Srbije, autor ispituje uticaj svojinske strukture, oficijelnih ideoloških koncepata i normativnih rešenja na recipiranje rimske pravne tradicije kod nas. Ukazujući na brojne paradokse u odnosu prema ovoj naučnoj disciplini od Drugog svetskog rata do danas, on dolazi do zaključka da u procesima evropskih integracija, rimsko pravno nasleđe nije balast, već neizbežan uslov za uspešno uključivanje Srbije u taj globalni civilizacijski projekat. Autor ističe da su pravni i politički koncepti antičkog Rima neposredno utemeljeni u ideji objedinjavanja evropskih država u Uniju. Ukidanjem granica, obezbeđivanjem jedinstvenog ekonomskog prostora, uvođenjem istovetne valute, dominacijom samo jedne vojne strukture, kao i posrednim nametanjem engleskog jezika kao esperanta svih Evropljana, objedinjena je obimna teritorija koja je u toj meri bila integrisana upravo u Rimskom carstvu. Autor zaključuje da je nasilnim raspadom Jugoslavije učinjen retrogradni proces, kojim je (poput procesa srednjovekovne feudalizacije) usitnjena jedinstvena teritorija, rasparčane ekonomije i osnaženi etnički antagonizmi. U tom degenerativnom procesu i Srbija je skrenula sa evropskog puta, kojim je već pošla po oslobođenju od Otomanske vlasti. Autor smatra da u težnji ka evropskim integracijama Srbija može uspeti samo ako njena intelektualna, a pogotovo vladajuća elita ima kao uzor već ranije pređeni put. Prožimanje kulturnih uticaja u Srbiji bilo je uvek daleko snažnije kada je ona bila ekonomski jaka i kada je imala duhovnu elitu koja je mogla da te procese prepozna i prihvati.

ç