Izaberi jezik:

Željko P. Mojsilović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

PERIODIKA

DIPLOMATSKO PREGOVARANJE U FUNKCIJI SPOLJNE POLITIKE DRŽAVE

U radu se analizira diplomatsko pregovaranje kao jedna od ključnih metoda vođenja spoljne politike države, čime se i određuje položaj te države u odnosu na najvažnija međunarodna zbivanja. Pored korišćenja sile, u odnosima među državama, kroz istoriju, mnogi konflikti su rešavani pregovorima. Iako su veštine diplomatije i pregovaranja poznate od kada postoje i države, u današnje vreme se događa da se diplomatijom bave ljudi koji nisu za to školovani ili ne poseduju poželjne karakteristike za diplo­matu ili pregovarača. Neki od faktora mogu pozitivno uticati na pregovarački proces i doprineti pronalaženju prihvatljivog rešenja za sve strane, dok drugi mogu uticati na prekid komunikacije. Poznavanje strategija diplomatskog pregovaranja i fakto­ra koji utiču na diplomatske pregovore je od ključnog značaja za međunarodni položaj države i njene odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama.

PERIODIKA

PREGOVARAČKI KAPACITETI REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU PRIDRUŽIVANJA EU

U radu se razmatraju pregovarački kapaciteti Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, odnosno, šta je sve Srbija uradila u dosadašnjim fazama i kakve su joj mogućnosti da ispuni sve zahteve koji se pred nju postavljaju. Srbija je postala deo Procesa stabilizacije i pridruživanja u oktobru 2000. godine, a prvi obavezujući odnos Srbije sa EU je nastupio 2008. potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i Prelaznog trgovinskog sporazuma. Nakon što je Srbija u decembru 2009. godine podnela zahtev za sticanje statusa kandidata, Evropski savet je u novembru 2010. dao mandat Evropskoj komisiji da se izjasni o tom zahtevu. Komisija je preporučila Savetu da Srbiji dodeli status zemlje kandidata za članstvo, uzimajući u obzir do sada postignuti napredak. Na samitu Evropskog saveta 28. juna 2013. godine doneta je odluka o otvaranju pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Zeleno svetlo dobijeno u Briselu bilo je znak za intenziviranje priprema za sveobuhvatan, ozbiljan, višegodišnji pregovarački proces koji bi Srbiju trebalo da približi, a potom i dovede do članstva u EU. Proces priprema odvija se u Briselu i Beogradu uz redovnu komunikaciju i pojačanu saradnju radnih grupa i timova koji su uključeni u pregovarački proces. U radu će se napomenuti i pojedina iskustva Hrvatske i Crne Gore koje su prešle delove puta koje Srbiju tek čekaju.

ç