Изабери језик:

Жељко М. Јовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Предмет рада је свеобухватно сагледавање нивоа енергетске безбедности АП Косова и Метохије, имајући у виду све специфичности и проблеме присутне у јужној српској покрајини, а пре свега дијаметрално супротне ставове Србије и Привремених институција самоуправе у Приштини (ПИС) о статусу КиМ. Такође, предмет рада је и идентификовање свих позитивних али и евентуалних негативних аспеката енергетске безбедности КиМ на укупну енергетску безбедност Србије. У првом делу рада појмовно се одређује енергетска безбедност, као специфичан феномен социјалне и политичке екологије, односно специфичан феномен модерног друштва, који полако али сигурно добија примат над другим темама и појавама присутним у савременим међународним односима. Други део рада бави се стањем у енергетском сектору на КиМ, и у њему се настоји пружити валидна и објективна слика капацитета и укупних енергетских потенцијала покрајине, са нагласком на њен север (као део КиМ који је инфраструктурно инкорпориран у енергетски систем централне Србије), у циљу процене нивоа енергетске безбедности и севера КиМ, али и простора КиМ јужно од реке Ибар, те утицаја тако идентификованог стања на укупан ниво енергетске безбедности Србије.