Izaberi jezik:

Želimir Kešetović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

UPRAVLJANJE KRIZAMA U TRANZICIONIM ZEMLJAMA

Upravljanje ozbiljnim društvenim krizama po svojoj prirodi ulazi u sferu politike. U radu se razmatraju opšti okviri izgradnje sistema za upravljanje krizama i vanrednim situacijama u zemljama u tranziciji koji, ulaskom u novi društveni poredak, doživljavaju temeljitu transformaciju. Pri tom upravljanje krizama u ovim zemljama suočeno je, u manjoj ili većoj meri sa politizacijom i medijalizacijom kriza, kao i fundamentalnom tenzijom između domaćih (nacionalnih) i evropskih (zapadnih) normi koje se odnose na to kako rešiti određenu kriznu situaciju, odnosno u kom pravcu reorganizovati strukture i institucije kriznog upravljanja. Detaljnije se analiziraju specifična iskustva u upravljanju krizama u Sloveniji, Letoniji i Bugarskoj.

ç