Изабери језик:

Жарко Браковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за дипломатију и безбедност, Универзитет „Унион – Никола Тесла” у Београду

периодика

КАЗНЕНА ПОЛИТИКА СУДОВА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА НАСИЛНИЧКОГ ИМОВИНСКОГ КРИМИНАЛИТЕТА

Циљ овог истраживања био је, да се сагледа казнена политика и ефикасност судова у вођењу кривичног поступка против пунолетних учинилаца кривичних дела разбојничке крађе, разбојништва и изнуде. Истраживање је дизајнирано као студија пресека. Узорак су чиниле све одлуке судова за кривична дела разбојничке крађе, разбојништва и изнуде на територији Републике Србије, за које је поступак окончан, у периоду од 2007 до 2012. године. Подаци су преузети од Републичког завода за статистику и односе се на статистичко истраживање криминалитета, праћењем оптужених и осуђених лица за ова кривична дела. Резултати показују недовољну ефикасност судова у вођењу кривичних поступака и велику диспропорцију између казнене политике законодавца у виду запрећене казне и казнене политике судова у искоришћености прописаних казнених распона.