Izaberi jezik:

Zagorka N. Stević Gojkov

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Master politikolog, savetnik za lokalni održivi razvo

PERIODIKA

EKOLOŠKA PRAVDA – IZAZOV SAVREMENOG DOBA

Ekološka pravda je neraskidivo povezana sa društvenom pravdom, a time i sa pravima i slobodama u zajednici. Tiče se pravedne raspodele ekoloških koristi i šteta unutar društvene zajednice i među državama na globalnom planu. Ekološki tereti kao što su: izazvano istrebljenje vrsta, erozija, zagađenje vazduha u urbanim sredinama, zagađenje polihlorovanim bifenilom ili jonizujuće zračenje, ne tiču se samo onoga koji ih stvara, već i onih koji snose te terete. Ekološke vrednosti u vidu obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa, genetičke, specijske i ekosistemske raznovrsnosti i svih postojećih mogućnosti koje sadrže ekosistemski procesi jesu korist ne samo za lokalnu, nego i za globalnu zajednicu. Ekološka pravda upućuje na razmišljnje o pravednosti vladavine i međunarodnog poretka, o smislu društvenog napretka, kulturnog razvoja i o sposobnosti društva da kreira sopstvenu istoriju.

ç