Izaberi jezik:

Vojislav Todorović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

OŠ „Dušan Dugalić“, Beograd

PERIODIKA

MEDIJI I NjIHOV UTICAJ NA STAVOVE OMLADINE SRBIJE O KULTURNOM NASLEĐU NA KOSOVU I METOHIJI

Predmet istraživanja ovog rada odnosi se na uticaj medija na formiranje stavova omladine Srbije o očuvanju kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji. U radu se prvo objašnjava medijska politika i njen značaj za očuvanje kulturnog nasleđa. Zatim se razmatra pojam stavova i način na koji se oni formiraju kod mladih ljudi pod uticajem društvene sredine, kao i na koji način sami mediji utiču na promenu stavova. Potom se sagledava značaj socioloških i komunikoloških teorija, i njihove uloge u shvatanju uticaja medija u različitim društvenim okolnostima.

Cilj istraživanja predstavlja analiza izveštavanja srpskih medija o kulturnom nasleđu na Kosovu i Metohiji, radi proučavanja njihovog uticaja na stavove omladine. Na kraju se prikazuju rezultati, do kojih smo došli putem metode ispitivanja, o tome kako mediji i medijsko izveštavanje utiče na omladinu i njihove stavove o kulturniom nasleđu na Kosovu i Metohiji.

ç