Изабери језик:

Војин Божинов

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Историјски интитут при Бугарској академији наука

ПОБУНА АЛБАНАЦА У САП КОСОВУ ТОКОМ 1981. ВИЂЕНА ОЧИМА БУГАРСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

У раду се на основу архивских извора и релевантне литературе анализира став бугарске амбасаде у Београду према догађањима на Косову током 1981. Посебно су анализирани ставови бугарских дипломата по неколико важних питања: шта су узроци побуне и начини на који је она гушена, који су били циљеви албанских демонстраната, односи између српских и југословенских комуниста према овом питању, како догађаји на Косову могу да утичу на ситуацији у Македонији и какве су перспективе СФРЈ као државе након Устава из 1974?