Izaberi jezik:

Vladislav Šćepanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

SUKOB GENERALIZACIJA - Problem odnosa civilizacija, kulture i imperijalnosti

Svet se posle Hladnog rata suočio sa novim podelama i sukobima. Neki teoretičari, poput Frensisa Fukujame, nakon Hladnog rata predviđali su pobedu liberalno-demokratskog poretka i ujedinjenje sveta pod opštim vrednostima slobode, ravnopravnosti i jednakosti. Ubrzo se videlo da ta teorija neće biti realizovana u praksi. Trenutno najveći globalni sukob, kako ga vide Hantington i Fukujama, jeste sukob Islama i Zapada. Slično gledište imaju i neki teoretičari sa Istoka. Da bi se objasnili pogledi današnjeg ekstremnog Islama predstavljen je rad Saida Kutbe kao intelektualnog tvorca modernog Džihada. Kada je reč o odnosu sukoba civilizacija i kulturnih dominacija u radu je ukazano na pitanje globalne dominacije i odnosa kulture i identiteta. O ovim problemima pisao je Edvard Said iz ugla postkolonijalnih teorija. Said se, pre svega, bavio pitanjima imperijalizma i narativnosti koja je formirala taj diskurs, a iz koje se obrazovala retorika vodećih medija. Na kraju je prikazano viđenje odnosa kulture i kolonijalizma od strane Franca Fanona teoretičara iz Martinika (Karibi). Fenon nije pripadao ni Orijentu ni Okcidentu, ali je posedovao iskustvo kolonizovanog, a uz to je aktivno učestvovao u borbi protiv kolonijalizma i dao važne postavke o odnosu kolonizatora i kolonijalizovanih.

ç