Vladimir Trapara

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

PERIODIKA

PREDSEDNIČKA KRIZA U VENECUELI: UZROCI, AKTERI I PERSPEKTIVE

Predmet ovog rada je aktuelna predsednička kriza u Venecueli, izbila januara 2019, usled odluke Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i još oko 50 zemalja sveta da ne priznaju Nikolasa Madura za izabranog predsednika Venecuele. Cilj je da se istraži kako i zašto se Venecuela našla u takvoj situaciji, ko su osnovni akteri koji učestvuju ili utiču na krizu, i koji scenariji razvoja krize se mogu očekivati u budućnosti. Korišćene metode su analiza sadržaja i istorijsko-komparativna metoda, jer se želi ući u genezu uzroka i aktera koja će kulminirati krizom. Rezultat istraživanja pokazuje da je u krizu odvelo hronično loše upravljanje Venecuele naftom kao osnovnom polugom njene ekonomije i društva, i to na području hegemonije SAD, s kojima se sukobio čavistički projekat izgradnje venecuelanskog društva i regionalno aktivne spoljne politike. Zaključak je da splet aktuelnih uzroka i aktera, zajedno sa tekućom pandemijom koronavirusa, favorizuje održavanje pat pozicije u nedogled.

ç