Изабери језик:

Владимир М. Јовановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад.

периодика

РЕФОРМА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА - ПРАВНИ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ

Рад представља опсежну анализу низа истраживања као и разматрања упоредне теорије која има далеко веће практично и теоријско искуство у свери корпоративног управљања и корпоративног права. Сврха овог рада је да сагледа постојеће утицаје различитих законодавних структура и предочи њихове предности и недостатке. Истраживања која су вођена почетком овога века, докумен­товала су велике разлике у концентрации власништва јавно котираних привредних друштава, величини и дубини тржишта ка­питала, политици исплате дивиденди и доступности екстерних финансија фирмама у различитим замљама. Заједнички елемент у објашњењима ових разлика је колико добро су инвеститори, заједно акционари и кредитори, регулативом заштићени од преузимања од стране менаџера и већинских власника односно акционара са контролним пакетом акција. Овај рад описује разлике у законима и ефикасности њихове примене у различитим земљама, расправља о могућим коренима ових разлика, сумира њихове последице, и процењује могуће стратегије реформе корпоративног управљања. Правни приступ је свакао кориснији за разумевање корпоративног управљања и његове реформе од конвенционалног разликовања банкарски оријентисаних и тржишно оријентисаних финансијских система.