Izaberi jezik:

Vladimir Kršljanin

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd

PERIODIKA

PRAVOSLAVLJE I SOCIJALIZAM - ZAJEDNIČKA VREDNOSNA I MORALNA UTEMELJENJA

Postzapadni svet u koji ulazimo i u kojem vojno-političku, ekonomsku i moralnu alternativu opadajućem Zapadu predvodi pravoslavna Rusija, omogućava nam da jasno sagledamo dihotomiju, posebno u Evropi, između pravoslavnog civilizacijskog koda, i zapadnog, kao njegove antiteze, tokom 2000 godina – od najveće duhovne revolucije u ljudskoj istoriji, do danas. Duhovne i moralne vrednosti te revolucije, proizašle iz univerzalnog zakona, obezbeđuju smisao, opstanak, stvaralaštvo i blagostanje ljudske vrste. Pravoslavna Rusija i Srbija poseduju i konkretno iskustvo u izgradnji socijalizma, što ima veliki značaj zbog sistemske, letalne krize kapitalizma, kao najkoncentrovanije forme antihrišćanskog Zapada.

PERIODIKA

JUGOSLAVIJA I (NE)MOGUĆNOST CIVILIZACIJSKOG KOMPROMISA

U Jugoslaviji su se u istoj državi našle originalna evropska, vrednosno-moralna Pravoslavna civilizacija i Zapadna kvazicivilizacija. (Ne)mogućnost njihovog kompromisa se analizira na primeru stavova Petog i Šestog kongresa Kominterne o Jugoslaviji i nacionalnom pitanju uopšte. Kominterna svoj pristup zasniva na negiranju rezultata Prvog svetskog rata i zapadnom konceptu nacionalnog. Previđajući pravoslavni koncept, ona doprinosi uništenju Jugoslavije i dokazivanju nemogućnosti civilizacijskog kompromisa.

ç