Vladimir Jovanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Diplomirani socijalni radnik, student master studija Socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu

PERIODIKA

ANALIZA POLOŽAJA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU KOJA ŽIVE U RURALNIM PREDELIMA GRADA VALJEVA

Predmet ovog rada je analiza položaja dece sa smetnjama u razvoju koja žive u ruralnim područjima grada Valjeva. Cilj rada jeste izrada Studije slučaja koja predstavlja nezavisnu procenu stanja i potreba dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ruralnim područjima grada Valjeva. Sledstveno, studija slučaja će obuhvatiti analizu položaja dece i njihovih porodica u sledećim oblastima: siromaštvo i socijalna sigurnost,  socijalna zaštita i pravo na život u porodičnom okruženju i zdravstvena zaštita.Direktnim posetama porodici i realizacijom istraživanja kroz kvantitativni i kvalitativni rad sa roditeljima, dobijeni su  podaci o porodičnim situacijama, statusu i potrebama deteta i porodice. Istraživanje je realizovano koristeći se trima metodama, kvalitativnom, kvantitivniom metodom i metodom analize sadržaja.Uočeno je da je deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Valjevu i okolini, kao i njihovim porodicama, potrebno je obezbediti sveobuhvatnu, dostupnu i intenzivnu podršku kako bi učestvovala u društvu ravnopravno sa drugom decom.

ç