Изабери језик:

Владимир Џамић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Универзитет Сингидунум, Београд.

периодика

PROCESS OF GLOBALIZATION AND ITS CONTROVERSIES

У овом тексту, аутори анализирају процес глобализације као феномен савременог друштва који има пресудан утицај на промене структуре друштва, друштвених група, појединаца и друштва у целини. Иако је релативно нов појам познат модерној социологији, чињеница је да је праћен бројним контроверзама и истовремено изједначаван са глобализмом као савременом политичком идеологијом. Аутори посебно посвећују пажњу теоријским аспектима глобализације, као и теоријским контроверзама, противречностима глобализације и њеним даљим могућим тенденцијама. Такође, аутори указују на озбиљност произведених ризика у савременом глобалном ризичном друштву.

периодика

THE RIGHT OF ACCESS TO ENVIRONMENTAL INFORMATION WITHIN THE CONCEPT OF HUMAN RIGHTS AND ENVIRONMENTAL POLICY

In this paper, the authors discuss the development of the environ­mental rights of citizens, in the context of human rights. The authors also discuss the theoretical assumptions and the importance of environmental law as well as the connection between environmental and modern environmental policy. Also, the authors explain the key ele­ments of environmental law, and the degree of the EU standards in this field and the possibility of their application in the acceding countries. Special attention was paid to the importance of environmental law in a democratic system. Therefore, the authors consider environmental law from two perspectives - as a way to improve environmental protection and improvement of environmental policy on the one hand, but also as a way to influence and control power on the other hand, according to the reached European standards.