Izaberi jezik:

Vladimir Dimitrijević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Gimnazija u Čačku.

PERIODIKA

SRPSKA POLITIČKA EMIGRACIJA I TITOVA JUGOSLAVIJA

Rad se bavi stavovima srpske političke emigracije koja je, posle Drugog svetskog rata, posvetila naročitu pažnju antisrpskim osnovama Titove Jugoslavije. Totalitarni režim, koji se odrekao bilo kakve demokratije, na jednoj, i srbofobna politika jugoslovenskog komunizma na drugoj strani, svedočili su Srbima emigrantima da je pred njihovim narodom u budućnosti tragična sudbina, što se, uglavnom, i pokazalo kao tačno.

PERIODIKA

ISPOVEST EVROSKEPTIKA

Ogled se bavi evroskepticizmom njegovog autora, mr Vladimira Dimitrijevića, koji objašnjava hrišćanske korene svog neprihvatanja EUtopijske zamisli, zasnovane na čitanju istočnopravoslavne tradicije i njenog odnosa prema Zapadu. U tekstu je dat pregled Dimitrijevićevih stavova o „Evropi Unije“ (Miloš Knežević) od 1999. godi­ne naovamo. Naročit naglasak stavljen je na uticaj kneza Nikolaja Trubeckog, i njegove knjige „Evropa i čovečanstvo“ (Logos, Beograd, 2001), koja je, još početkom dvadesetih go­dina prošlog stoleća, ukazala na sve mane evropocentričnog pogleda na svet.

ç