Изабери језик:

Вићић Ђорђе

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет Универзитет у Београду

периодика

ЗАШТИТА СОЦИЈАЛНИХ ПРАВА ПУТЕМ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ

У овом раду аутори анализирају кључне аспекте уставне жалбе као средства за заштиту социјалних права. Први део рада је посвећен објашњењу појма социјалних права и међународним инструмената којима се предвиђају људска права, као и основним начелима у Уставу Републике Србије која се односе на социјална права. Други део рада је посвећен дефинисању института уставне жалбе, циљевима и њеним дометима. У домаћем правном систему, уставна жалба представља последње правно средство које се може користити за заштиту повређених права и слобода. Аутори анализирају одређене недовољно прецизиране аспекте института уставне жалбе и указују на неопходност ужег одређења основа за подношење уставне жалбе, едуковања стручне и лаичке јавност како би се уставна жалба заиста и користила као правно средство ultima ratio.