Izaberi jezik:

Vesna M. Milanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Megatrend univerzitet, Beograd.

PERIODIKA

REGIONALNO I GRANSKO RESTRUKTURIRANJE GLOBALNIH KONKURENATA

Od druge polovine 20. veka do danas, broj kompanija iz razvijenih zemalja ali i iz manje razvijenih zemalja, naročito azijskih i zemalja Srednje i Južne Amerike, na globalnom tržištu raste. Konkurentska poziciona prednost kompanija iz razvijenih zemalja tradicionalnih konkurenata (SAD, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Japan) u delatnostima u kojima posluju više nije značajno diferentna, što ukazuje na regionalno i gransko restrukturiranje globalne konkurencije. Usled toga u ovom radu je analizirano regionalno i nacionalno poreklo 100 najuspešnijih kompanija sveta po granama delatnosti u 2005. i 2010. godini, sa osvrtom na njihovo poreklo tokom druge polovine prošlog veka. Cilj rada je utvrđivanje promena u poziciji zemalja i regiona u različitim granama delatnosti shodno poziciji njihovih kompanija u 100 najuspešnijih. Kao osnov za merenje i poređenje veličine i uspešnosti kompanija, u ovom radu su korišćeni: prihod, i kombinacija prihoda, profita, imovine i tržišnog učešća. Magazin “Fortune“ godišnje publikuje listu najuspešnijih kompanija u sve­tu, pa su za potrebe ovog rada korišćeni izveštaji ovog magazina. Kompanije koje opredeljuju globalno poslovanje u prvoj deceniji 21. veka potiču iz razvijenih zemalja evropskog regiona, Severne Amerike (SAD) i Azije (Japan). Dominacija kompanija iz razvijenih zemalja evropskog regiona u 21. veku je nesporna, za razliku od prethodnih decenija kada je dominirao region Severne Ame­rike i kompanije iz SAD. U prvoj deceniji 21. veka značajno je učešće kompanija iz Južne Koreje, Kine, Brazila, Venecuele i Meksika koje doprinose restrukturiranju konkurencije u najviše globalizovanim granama delatnosti.

ç