Izaberi jezik:

Vesna Jarić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Program Ujedinjenih nacija za razvoj, Beograd.

PERIODIKA

RODNA RAVNOPRAVNOST U SOCIJALNOJ POLITICI, SOCIJALNOM RAZVOJU I SOCIJALNOM PLANIRANЈU

Rad kontekstualizuje pitanje rodne ravnopravnosti kao do­men socijalne politike, obrazlaže viđenje rodno ravnopravnog društva kao cilja, ali ujedno i preduslova i sredstva za ostvarivanje socijalnog razvoja. U cilju prikazivanja stanja u loklanom/ nacionalnom kontekstu opisuje se položaj žena i muškaraca u Srbiji, ukazujući na moguće socijalne indikatore za merenje rod­ne ravnopravnosti u okviru društvenog razvoja u Srbiji. Poslednji deo rada prikazuje na koji način se socijalno planiranje u Srbiji bavi „korigovanjem“ postojećih rodnih nejednakosti, kroz definisanje strateškog okvira za unapređivanje rodne ravnoprav­nosti u Srbiji.

ç