Izaberi jezik:

Vesna J. Mirosavljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije.

PERIODIKA

STRUČNI POSLOVI U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Donošenjem novog zakona Republika Srbija je konačno dobi­la jedan od krovnih dokumenata reforme socijalne zaštite. Uve­den je sistem kvaliteta po kojem su svi pružaoci usluga u obavezi da ispune propisane standarde, kao i da kontinuirano unapređuju kvalitet svojih usluga. Postavljen je sistem socijalne zaštite koji se bazira na konceptu usluga, korisnik je partner i nalazi se u fokusu sistema, a cilj zakona je stvaranje jednakih mogućnosti za samostalan život i podsticanje socijalne uključenosti. Da bi novi okvir postao u potpunosti primenljiv i funkcionalan po­trebno je usvajanje čitavog niza podzakonskih akata, koji detaljnije regulišu zakonske norme. Predmet ovog rada je bliži osvrt na određene odredbe Za­kona o socijalnoj zaštiti, Pravilnika o stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti i Pravilnika o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti. Autor ukazuje na značaj identifikovanja i preciznog definisanja stručnih poslova u socijalnoj zaštiti, njihovog sveobuhvatnog i adekvatnog regulisanja prema funkcijama, prirodi radnih procesa i ishodima koji nastaju u pružanju usluga socijalne zaštite, kao i određivanje bližih uslova i standarda za njihovo obavljanje. Posebno se ističe značaj uspostavljanja sistema licenciranja stručnih radnika, angažovanih u ustanovama socijalne zaštite i kod drugih pružalaca usluga socijalne zaštite. Autor daje osvrt na postupak licenciranja stručnih radnika, uslove i način sticanja, obnavljanja, privremenog ili trajnog oduzimanja licence, uvođenjem Komore socijalne zaštite kao novog socijalnog aktera u socijalnoj zaštiti. Sistemom licenciranja stručnih radnika u socijalnoj zaštiti obezbeđuje se formalna osnova za profesionalni razvoj zaposlenih, što doprinosi unapređenju funkcionisanja sistema socijalne zaštite i poboljšava efikasnost zaposlenih.

ç