Izaberi jezik:

Veselin L. Kljajić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

KONVERGENCIJA MEDIJA U POSTINFORMACIJSKOM DRUŠTVU

Rad se bavi konvergencijom medija i posledicama koje ona ima na celokupan savremeni komunikacioni proces, sa posebnim akcentom na promene koje se dešavaju na strani proizvođača medijskih sadržaja u tehnološkom i ekonomskom segmentu, a na strani konzumenta u kulturološkom i organskom smislu. Multimedijalne redakcije kojima klik diktira pravac delovanja i model proizvodnje date su kao paradigma konvergencije medijskih proizvodnih prostora i medijskih radnika. Najveće svetske medijske kompanije koje objedinjuju poslovanje u gotovo svim sferama zabave, kulture, umetnosti i informisanja ukazuju na koji način i konvergencija vlasništva može doneti brojne benefite razvoju postinformacijskog društva, ali upozorava i na brojne zamke koje mogu biti fatalne. Analizirajući novu ekonomiju kreatora, tehnike multimedijalnog stvaranja i vreme “pripitomljavanja” koje je potrebno za potpuno utapanje konvergovanih medija u savremeno društvo, autori zaključuju da konvergencija on-lajn medija još nije ušla u svoju završnu fazu.

ç