Izaberi jezik:

Vera Milosavljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Novi Sad

PERIODIKA

ZA USTANOVLJENJE I OZVANIČENJE SRBISTIKE

U sistemu slavistike kao naučne filološke discipline pre tri decenije nije postojao podsistem sa imenom srbistika. Postojao je podsistem serbokroatistika (za oblast proučavanja jezika) i jugoslavistika (za oblast proučavanja književnosti). To je potvrđeno u knjizi Predraga Pipera Uvod u slavistiku objavljenoj u Beogradu 1991. godine (Piper 1991, 8). Iste godine kada i Piperova, izašla je knjiga Radmila Marojevića Ćirilica na raskršću vekova i u njoj je, samo na jednom mestu, pomenuto ime srbistika (Marojević 1991, 131). Pet godina kasnije, na Filološkom fakultetu u Beogradu održan je simposion Sopostavitelьnыe, tipologičeskie i sravnitelьno-istortičskie issledovaniя russkogo i drugih яzыkov (25-29. septembra 1996). U okviru ovog naučnog skupa organizovan je u Novom Sadu okrugli sto Russkiй яzыk. Russistika. Serbskiй яzыk. Serbistika. Na traženje čuvenog ruskog lingviste akademika Oljega Trubačova, učesnika simposiona, okrugli sto je održan u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ radi sećanja na slavnog Pavela Jozefa Šafarika, koji je bio profesor i direktor Srpske pravoslavne velike gimnazije u Novom Sadu (1819-1833) a čiju tradiciju nastavlja sadašnja, popularno zvana, Jovina ili Zmajeva gimnazija. Pavel Jozef Šafarik je bio jedan od nosećih stubova u razvoju slavistike i srbistike u prvoj polovini 19. veka. Ovom prilikom, profesor Metodologije proučavanja književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Petar Milosavljević podneo je referat Srbistika – stanje i perspektive koji je potom objavljen kao Pogovor u njegovoj knjizi Srbi i njihov jezik (Priština 1997). Iste 1996. godine, predstavnik nove istoriografske škole u Srba Jovan I. Deretić osnovao je u Čikagu Institut za srbistiku koji nije bio dugog veka jer se njegov osnivač ubrzo vratio u Srbiju.

ç