Izaberi jezik:

Veljko Đogatović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Beograd

PERIODIKA

VERSKO-POLITIČKI SUKOB IZMEĐU BUDISTA I ROHINDŽA MUSLIMANA U MJANMARU

Na prostoru jugoistočne Azije odvija se sukob između budističke zajednice naseljene na zapadnom delu Indokine i muslimanske manjine – Rohindža muslimana. Iako je ovaj sukob u biti verski, on je najčešće označavan kao međunacionalni, odnosno kao jedna vrsta građanskog rata. Ovaj rad ima za cilj da predstavi versku stranu ovog sukoba te i da ukaže na očiglednu pogrešku pri kvalifikovanju samog sukoba kao isključivo međunacionalnog a ne međuverskog. S obzirom na značajan stepen prožetosti religije i politike u ovom konkretnom slučaju, iz ugla politikologije religije će biti analizirane pozicije obe strane u sukobu, njihove osnovne ideje, ciljevi i promoteri kao i značaj međunarodnog faktora. Prvi deo rada poslužiće za predstavljanje ovog versko-političkog sukoba, kako kroz njegov istorijski razvoj tako i kroz trenutno stanje. U drugom delu rada biće analizirano učešće verskih i versko-političkih organizacija u ovom sukobu. Treći deo rada biće posvećen analizi uticaja međunarodnog faktora na eskalaciju i (potencijalno) razrešenje ovog sukoba. Konačno, poslednje poglavlje će poslužiti iznošenju uvida do kojih se došlo ovim istraživanjem te će biti ukazano na potencijalna rešenja za njegovo uspešno prevazilaženje.

ç