Izaberi jezik:

Velimir Matković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd

PERIODIKA

USPOSTAVLJANJE NEZAVISNOG KONTROLNOG TELA: ODNOS SA DRŽAVNIM ORGANIMA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Korupcija predstavlja pretnju demokratiji i vladavini prava, jer ugrožava stabilnost demokratskih institucija, negativno utiče na ekonomski razvoj i umanjuje moralna načela društva. Politička korupcija može biti usmerena na korumpiranje pojedinca ili imati oblik institucionalne korupcije koja korumpira instituciju bez da njeni članovi budu korumpirani. Finansiranje političkih partija posebno je osetljivo na političku korupciju. Antikoruptivne mere se primenjuju na finansiranje političkih partija, izborni proces i donošenje odluka, uspostavljanjem odgovarajućeg pravnog okvira, transparentnošću i nadzorom nad primenom antikoruptivnih mera. Po analizi sadržaja zakonskih tekstova može se zaključiti da Republika Srbija primenjuje mere za borbu protiv korupcije, posebno u onom delu koji se odnosi na finansiranje političkih partija, što je neophodno za pristup Evropskoj uniji. Formirana je Agencija za borbu protiv korupcije koja ima preventivnu, kontrolnu i edukativnu ulogu ali nema istražna ovlašćenja, za razliku od Državne revizorske institucije i tužilaštva koji imaju ova ovlašćenja. U borbi protiv političke korupcije neophodna je i proaktivna uloga tužilaštva, a svi nosioci javnih ovlašćenja koji su uključeni u borbu protiv korupcije treba da se ponašaju u skladu sa načelima vladavine prava, odgovornosti, sveobuhvatnosti primene antikoruptivnih mera i nulte tolerancije na korupciju.

ç