Vedrana Ž. Lacmanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Autonomni ženski centar, Beograd.

PERIODIKA

FEMICID – KO NAS UBIJA?

Svake godine u svetu 60 000 žena bude nasilno ubijeno, a mizogina praksa ubijanja žena samo zato što su žene, postojala je mnogo pre nego što je za njih skovan izraz femicid. U radu se hronološki analzira istorijat nastanka ovog pojma i značenja koja mu se pridaju, te se pravi distinkcija između femicida i drugih oblika ubistava kako žena, tako i muškaraca. Nadalje, u radu se iznose tipologije i klasifikacije femicida koje ilustrativno pokazuju u kojim oblicima se on pojavljuje kako kroz istoriju tako i kulturološki. Na kraju, razmatra se femicid u intimnom partnerskom odnosu kao jedan od najrasprostranjenijih i sveprisutnih oblika femicida, od nastanka čovečanstva pa do danas.

ç