Izaberi jezik:

Vasilije Dragosavljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Istorijski institut Beograd

PERIODIKA

IDEJE JUGOSLOVENSKE RADIKALNE DESNICE U LISTU POLITIČKI GLASNIK

U radu je data analiza sadržaja lista Politički glasnik sa posebnim osvrtom na tekstove koji govore na temu monarhizma, staleškog državnog uređenja i antisemitizma. Ovaj niz političkih modela, koje su autori članaka preuzimali iz ideološkog korpusa neorojalističkog pokreta Francuska akcija, nadživeće postojanje ovog lista i činiće idejni fundament jugointegralističkih pokreta radikalne desnice (Jugoslovenska akcija i JNP Zbor) tokom 30-tih i 40-tih godina 20. veka. Na osnovu kraćih biografija ključnih članova uredništva i autora koji su sarađivali u listu, pokazana je personalno-organizaciono-idejna veza između kružooka okupljenog oko lista Politički glasnik i političkih pokreta jugointegralističke radikalne desnice.

ç