Изабери језик:

Др Вања Глишин

Искуство

Научни сарадник

Институт за политичке студије, Београд

2023-

Доцент

Висока школа за комуникације, Београд

2023-

Истраживач-сарадник

Институт за политичке студије, Београд

2022-2023

Истраживач-приправник

Институт за политичке студије, Београд

2021-2022

Асистент

Висока школа за комуникације, Београд

2021-2023

Истраживач-приправник

Факултет политичких наука

2020-2021

Асистент

Факултет за европске правно-политичке студије, Нови Сад

2017-2020

Едукација

Факултет политичких наука, Београд

Докторске студије

2018-2023

Доц. др Вања Глишин је научни сарадник и члан Центра за политичку теорију у Институту за политичке студије. Члан је редакције научног часописа „Политика националне безбедности“ и уредништва научног часописа „Национални интерес“.

Докторске студије политикологије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду завршио је 2023. године одбранивши докторску дисертацију под називом „Изазови постхладноратовске демократизације и позиција Србије између евроатлантизма и неоевроазијства“ са оценом 10. Тиме је стекао звање доктора наука са 28 година као први у генерацији.

Током досадашње каријере, Глишин је био ангажован у настави као сарадник и асистент на Факултету за европске правно-политичке студије у Новом Саду од 2017. до 2020. године и на Високој школи за комуникације у Београду од 2021. до 2023. године. Током 2020/2021. године био је ангажован на пројекту у оквиру Факултета политичких наука Универзитета у Београду као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Објавио је више од 20 радова и научне монографије: „Балканска геополитичка парадигма“ 2019. године, „Савремени међународни односи и геополитика“ у коауторству са проф. др Љубишом Деспотовићем 2021. године и "Одбрана Србије" у издању Архива Војводине и Института за политичке студије 2023. године. Поља његовог интересовања су међународни односи, геополитика и безбедност.

Глишин је био сарадник у организацији међународног научног скупа „Kултура безбедности: мигрантске кризе, стање, перспективе, ризици“ 2017. године, излагао је на међународном научном скупу „Религијски и конфесионални идентитети као актери могућих сукоба на Балкану и у Европи“ 2018. године, учествовао је на пројекту под називом„Kапацитети информационог друштва за одрживи развој на подручју АП Војводине“ 2019. године, затим на међународној видео конференцији под називом: „Безбедносне кризе у 21. веку и како њима управљати?“ 2020. године. Такође, Глишин је учествовао на научном скупу: „Разлози, искуства и последице слома Југославије 1941. и 1991. године“, излагао је на научном скупу: „Kосово и Метохија – безбедносни изазов и/или перспектива Републике Србије“ 2021. године. Током 2022. године, Глишин је учествовао на међународној научној конференцији „Историја као инструмент геополитике“, на научној коференцији „Српске националне интеграције и дезинтеграције кроз времена“ у Лесковцу, на научној конференцији „Српски народ у Старој Србији и Македонији (1766-1991) и Балкански ратови 1912-1913.“ у Прохору Пчињском и на научној конференцији „Перспективе политичких наука у савременом друштву“ у Београду. Током 2023. године учествовао је на међународном научном скупу „Право између идеала и стварности“ на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Kосовској Митровици и на међународном научном скупу „Образовање у време пандемије Kовид-19: искуства и поуке“ на Учитељском факултету Универзитета у Београду.

Добитник је „Светосавске повеље“ Института за политичке студије као аутор најбољег научног рада у научном часопису од изузетног националног значаја „Политика националне безбедности“, 2023. године.

Све радове можете погледати на Орцид профилу: 

https://orcid.org/0000-0002-7747-6205

периодика

УПОТРЕБА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У РУСКО-УКРАЈИНСКОМ РАТУ

Руско-украјински сукоб својим геополитичким значајем превазилази регионалне границе, због чега је неминовно да о њему говоримо као о сукобу глобалних размера. Директна и/или индиректна инволвираност бројних држава света у овај сукоб, посебно у виду војно-техничке, технолошке, привредне и економске умешаности, наведено и потврђује. У фокусу нашег рада је војно-технички аспект, односно употреба вештачке интелигенције и њен значај за садашњост и будућност ратовања. У првом делу рада се појмовно одређује вештачка интелигенција, а потом се елаборира употреба вештачке интелигенције у војној индустрији, као и њен значај у промени конвенцијалног начина ратовања. Напослетку, аутори се баве употребом вештачке интелигенције на украјинском ратишту, како би указали на нову форму трке у наоружању.

периодика

POLITICS BETWEEN AUTHORITY AND POWER

Book review : Ljubiša Despotović. 2022. Politics between Authority and Power: Introduction to Political Science. Novi Sad: Nacional, p. 294.

периодика

БУЈАНОВАЧКО-ПРЕШЕВСКА ОБЛАСТ КАО ПОТЕНЦИЈАЛНО ГЕОПОЛИТИЧКО ЖАРИШТЕ У СРБИЈИ Између националне безбедности и пројекта „Природна Албанија“

Историјски процеси и геополитички положај Републике Србије условили су постојање геополитичких жаришта на територији државе, што се одражава на националну безбедност. Територијалне јединице на којима уочавамо различите облике трајних или периодичних нестабилности и сукоба одређујемо као геополитичко жариште и у даљим корацима истраживања анализирамо конфликтне потенцијале на локалном и регионалном нивоу. На територији Републике Србије Бујановачко-прешевска област представља потенцијално геополитичко жариште, где већински албански представници политичких власти у својим политичким циљевима истичу идеју о издвајању општина Бујановац и Прешево и њиховом припајању тзв. Косову. Због сложене геополитичке ситуације на југу Србије, у првом делу рада биће одређене географске и демографске карактеристике општина. Други део рада посвећен је геополитичкој и безбедносној анализи Бујановачко-прешевске области. Циљ је да се изврши аналитичан преглед важних догађаја од ескалације сукоба деведесетих година до данас, како би се на основу тога указало на потенцијалне претње и ризике и на крају пружиле одређене геополитичке и безбедносне препоруке ради очувања националне безбедности и територијалног интегритета Републике Србије.

периодика

ЕКСТРЕМИЗАМ И НОВА РЕАЛНОСТ: СВЕТ У ДОБА КОРОНАВИРУСА

Приказ књиге: Ђорић, Марија. 2021. Екстремизам и нова реалност: Свет у доба коронавируса. Београд: Институт за политичке студије, 200 стр.

периодика

ГЕОПОЛИТИЧКИ ИДЕНТИТЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАТЕГИЈА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

У раду ћемо настојати да дефинишемо геополитички положај Србије и српског народа на Југоистоку Европе, његова основна обележја и сложеност. Такође, настојаћемо да што прецизније одредимо геополитички идентитет Срба, као важно национално и геополитичко обележје које на објективан начин утиче на свеукупну перцепцију њеног геополитичког одређења и спољнополитичког понашања у трусном балканском појасу. Особито ћемо се потрудити да на основу геополитичког идентитета и геополитичког положаја Србије и Срба остваримо разложну и аргументовану критику актуелног текста Стратегије националне безбедности Србије, веома важног стратегијског документа који утиче на општу перцепцију проблема националне сигурности и конкретна решења кроз питања њене безбедности.

периодика

АМЕРИЧКА МИЛИТАРИЗАЦИЈА ЕВРОПЕ НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА КАО МАЛИГНА ЕКСПЛИКАЦИЈА КОНТИНУИТЕТА АНГЛОСАКСОНСКИХ ГЕОПОЛИТИЧКИХ ДОКТРИНА

У раду ћемо настојати да прикажемо континуитет англосаксонских геополитичких доктрина и стратегије америчког освајања и милитаризације источне и југоисточне Европе у временском континуитету од почетка Хладног рата до данас. Да бисмо разумели и адекватно одговорили на тему и предмет истраживања, уводни део рада посветићемо кључним англосаксонским геополитичким доктринама које су темељ америчке стратегије, унутрашњеполитичког устројства и спољнополитичког наступања. Потом ћемо анализирати хладноратовску поделу света како бисмо лоцирали примену геополитичких доктрина у америчком стратегијском наступању на евроазијском континенту и разлоге за прогресивну милитаризацију света. На крају ћемо анализирати савремене токове у међународним односима како бисмо указали на континуирану примену и иновирање англосаксонских геополитичких доктрина с посебним освртом на ефекте америчког деловања према Србији и српском народу.

периодика

СВЕТОСАВЉЕ КАО ВЕЗИВНА НИТ ПОСТОЈАЊА И ИСТОРИЈСКОГ ТРАЈАЊА

Приказ књиге: Љубиша Деспотовић. 2019. Геополитика Светосавља: српско национално питање у историјском распону од крштене до природне Србије. Сремски Карловци: ИП Каирос, 431 стр.