Vangel Milkovski

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Načelnik Katedre strategije u Školi nacionalne odbrane Univerziteta odbrane

PERIODIKA

ORGANIZACIONA KULTURA U VOJSCI SRBIJE

Organizaciona kultura ima veliki uticaj na efikasnost organizacije i njene vrednosti pokreću ili sprečavaju inovacije. Inovacije u vojnoj delatnosti su ključne za razvoj i održavanje vojne moći a vojna moć presudna za očuvanje nacionalne bezbednosti. Inovacije u vojnoj delatnosti su neophodne jer države postoje u dinamičnom, neizvesnom i konkurentnom strateškom okruženju u kojem stagnacija i nedovoljne vojne sposobnosti mogu rezultirati smanjenjem mogućnosti očuvanja, dostizanja i odbrane nacionalnih interesa. Ovaj rad predstavlja pokušaj pokretanja šire rasprave o značaju istraživanja organizacione kulture i primeni saznanja u funkcionisanju VS radi povećanja njene efikasnosti i delotvornosti. Osnovno pitanje ovoga rada je kakve promene organizacione kulture treba sprovesti kako bi se prekinuli negativni trendovi loše sprovedene reforme VS i povećala efikasnost u razvoju operativnih sposobnosti i upotrebi snaga VS u operacijama. Kako bi odgovorili na osnovno pitanje rada potrebno je razmotriti sledeće tri tvrdnje: u VS ne postoji jasna slika o stanju i vrednostima organizacione kulture. Organizaciona kultura je jedan od mnogih koncepata u oblasti strateških studija koje nisu dovoljno teoretski obrađene i usvojene od strane akademske i profesionalne zajednice u VS; inovativna, dinamična i adaptivna organizaciona kultura je poželjna jer može da podrži razvoj operativnih sposobnosti i upotrebu snaga VS u dinamičnom, neizvesnom i brzo promenljivom strategijskom i operativnom okruženju. Istorija je prepuna primera kada vojne snage nisu logično postupale u sopstvenom interesu, bilo donošenjem loših odluka ili neuspehom u predviđanju i prilagođavanju zahtevima okruženja i strateško liderstvo treba da definiše model promene organizacione kulture u VS kako bi se stvorili potrebni uslovi za razvoj operativnih sposobnosti i efikasnu upotrebu snaga. Sistem vrednosti i verovanja koji konstituiše organizacionu kulturu, može u velikoj meri da olakša, ali i da potpuno blokira proces promena u zavisnosti od orijentacije vrednosti kulture, kao i sposobnosti lidera da tim vrednostima upravljaju. U radu je dat opis organizacione kulture sa težištem na analizi organizacione kultrure u vojnim smagama, a zatim izvršena procena organizacione kulture u VS radi identifikovanja redlog odgovarajućeg modela promena koji može olakšati razvoj potrebne organizacione kulture VS.

ç