Изабери језик:

Угљеша С. Јанковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет Црне Горе.

периодика

INTERNAL AND EXTERNAL BARRIERS TO EMPLOYMENT OF PWD: A CASE STUDY OF BOKA KOTORSKA (MONTENEGRO)

This paper presents an overview of a research study on the position of persons with disabilities (PWD) in the labour market of the Boka Kotorska region, in the municipalities of Tivat, Kotor and Herceg Novi. This original research study is based on an analysis of the perception and attitudes of PWD regarding their position in the labour market. The study looks into the attitudes of PWD towards: education, employment, motivation to engage in employment, and the challenges they face in seeking employment in the region of Boka Kotorska. Simultaneously, it tested the impact of the different forms and types of disability, as well as age on potential employment. Data on unemployment of PWD in Boka Kotorska, combined with the activities and capacities of employers in the area of employment of PWD were analysed. The research findings indicate certain internal and external barriers in the labour market. PWD mostly face the following problems: difficulties with obtaining employment, lack of recognition of their potential, prejudice on behalf of employers regarding their skills and capacities, early abandonment of education, and physical barriers. A certain number of PWD faces limitations primarily related to low levels of motivation to: engage in employment, actively seek employment, engage in professional rehabilitation programmes, advance in education, self-employ. However, a majority of PWD wish to engage in some form of employment, in areas that are adapted to their capacities, and with modified working hours.

периодика

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЦРНЕ ГОРЕ

У Црној Гори, попут већине државе из региона Југоисточне Европе, држава се појављује као кључни актер у дјелатности из области социјалне заштите.  Највећи терет обавеза у финансијском, логистичком, техничком и сваком другом виду усмјерен је на централизоване органе власти. Реформом система у периоду од 2008. до 2012. године тежило се налажењу нових начина функционисања социјалне заштите, којима би се побољшали квалитет услуга  и обезбиједио квалитетнији обухват корисника различитим социјалним престацијама. Искуство искључивог ослањања на државна средства до сада се показало као прилично неефикасно и дестимулативно. Неефикасно, јер обим и садржина помоћи најчешће нису довољни да задовоље угрожене потребе корисника. Дестимулативно из разлога што се у досадашњој пракси показалао да не пружа адекватне подстицаје појединцу, нити стимулише (преостале) стваралачке потенцијале човјека. Овај рад има за циљ да преиспита процесе децентрализације социјалне заштите у Црној Гори и пружи осврт на потенцијалне негативне консеквенце.