Tanja Milošević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Vojna akademija, Univerzitet odbrane.

PERIODIKA

ZLOUPOTREBA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U EKSTREMISTIČKE I TERORISTIČKE SVRHE

U radu se istražuje moguća zloupotreba veštačke inteligencije u ekstremističke i terorističke svrhe. Imajući u vidu sve veću digitalizaciju i robotizaciju društva, sasvim je realno očekivati i sve veću upotrebu veštačke inteligencije u bezbednosnom kontekstu, što će svakako zloupotrebiti ekstremističke i terorističke grupe. Autori opisuju kroz niz relevantnih primera na koje sve načine teroristi zloupotrebljavaju veštačku inteligenciju, stavljajući poseban akcenat na upotrebu bespilotnih letelica, tj. dronova. U radu se najpre elaboriraju savremeni trendovi u određenju fenomena ekstremizma i terorizma, pronalaze se njihove tačke dodira i distanciranja, da bi se u nastavku detaljno analizirala upotreba dronova u delovanju tzv. „Islamske države”, „Hezbolaha” i Huta u Jemenu. Cilj rada je procena opasnosti koju ekstremisti i teroristi predstavljaju po savremeno društvo, u kontekstu zloupotrebe veštačke inteligencije.

PERIODIKA

UTICAJ SAUDIJSKE KOALICIJE NA NACIONALNU BEZBEDNOST JEMENA

U radu se analizira uloga Saudijske Arabije u ratu u Jemenu, kroz formiranje Saudijske koalicije. Istražen je motiv uplitanja Saudijske Arabije u građanski rat u Jemenu, sa krajnjim ciljem identifikovanja ishoda intervencionističkih aktivnosti Saudijske koalicije na terenu, kao i negativnih promena u političkoj i bezbednosnoj situaciji te zemlje. Analizom sadržaja, prikazani su stavovi unutrašnjih aktera u Jemenu – međunarodno priznate vlade, etnoseparatističkog Južnog tranzicionog saveta i pobunjeničke grupe Huta – o uticaju Saudijske Arabije na jemensku politiku. Rezultati istraživanja ukazuju da su, iako je Saudijska Arabija intervenciju u Jemenu pravdala potrebom da potpomogne očuvanje nacionalnog integriteta i suvereniteta Jemena radi stabilizacije stanja na terenu i konsolidacije mira, aktivnosti koalicije izazvale suprotno. Od prvobitne ideje gašenja aktivnosti pobunjenika u zemlji, pripadnici koalicije doveli su do cepanja zemlje na dva dela, i dodatnog jačanja trećeg, etnoseparatističkog faktora na terenu.

PERIODIKA

Ekstremna levica: ideološki aspekti levičarskog ekstremizma

Marija Đorić, Ekstremna levica: ideološki aspekti levičarskog ekstremizma, Institut za političke studije, Beograd, 2016.

ç