Изабери језик:

Тамара Танкосић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Аутор је мастер Факултета политичких наука Универзитета у Београду

периодика

СИСТЕМ ОЦЕЊИВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У СРБИЈИ И ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА КАРИЈЕРУ И ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Савремена и ефиксана државна управа, у служби својих грађана, стратешко је опредељење Републике Србије. Професионализација, деполитизација, рационализација, модернизација, државне управе зависи од бројних активности. Једна од њих је оцењивање државних службеника. Циљ овог рада је, пре свега, да укаже на то да је садашњи систем оцењивања у Србији после деценију примене, готово обесмишљен. Један од главних проблема који се јавља у оцењивању државних службеника огледа се у недовољно прецизним критеријумима и постављању уопштених радних циљева, нереалних, немерљивих, који се углавном преписују из описа послова радних места. Тај начин омогућава да оцена, од које може да зависи напредовање или назадовање, буде условљена субјективношћу непосредног претпостављеног, односно оцењивача.