Izaberi jezik:

Tamara Tankosić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Autor je master Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

PERIODIKA

SISTEM OCENЈIVANЈA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U SRBIJI I NЈEGOV UTICAJ NA KARIJERU I PROFESIONALIZACIJU DRŽAVNE UPRAVE

Savremena i efiksana državna uprava, u službi svojih građana, strateško je opredeljenje Republike Srbije. Profesionalizacija, depolitizacija, racionalizacija, modernizacija, državne uprave zavisi od brojnih aktivnosti. Jedna od njih je ocenjivanje državnih službenika. Cilj ovog rada je, pre svega, da ukaže na to da je sadašnji sistem ocenjivanja u Srbiji posle deceniju primene, gotovo obesmišljen. Jedan od glavnih problema koji se javlja u ocenjivanju državnih službenika ogleda se u nedovoljno preciznim kriterijumima i postavljanju uopštenih radnih ciljeva, nerealnih, nemerljivih, koji se uglavnom prepisuju iz opisa poslova radnih mesta. Taj način omogućava da ocena, od koje može da zavisi napredovanje ili nazadovanje, bude uslovljena subjektivnošću neposrednog pretpostavljenog, odnosno ocenjivača.

ç