Изабери језик:

Тамара Михајловић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Центар за права детета, Београд

периодика

ПЕРСПЕКТИВЕ АКТЕРА ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ О УКЉУЧИВАЊУ ДЕЦЕ ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА У ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ СРБИЈЕ

Већ дужи временски период влада велико интересовање за образовање деце тражилаца азила од стране различитих организација, националних и међународних институција и експерата. Изазови попут културне различитости, језичке баријере и мањка људских ресурса део су процеса интеграције деце тражилаца азила у Србији. Циљ рада је приказ и анализа перспективе актера образовне политике о укључивању деце тражилаца азила у образовни систем Србије. Истраживање о перспективама актера образовне политике о укључивању деце тражилаца азила у образовни систем Србије засновано је на интервјуима и фокусираним групним интервјуима са представницима образовних политика, наставницима и запосленима у невладиним организацијама укљученим у неформално образовање деце тражилаца азила. У овом квалитативном истраживању учествовало је укупно 26 учесника, од чега 6 представника образовних политика, 5 представника невладиних организација и 15 наставника. Главни резултати истраживања указују да је неопходно унапредити систем укључивања деце тражилаца азила у образовни систем, да је потребно осмислити и имплементирати програм заједно са актерима који директно раде са децом, ојачати међусекторску сараднју и остварити јаснију комуникацију између различитих нивоа одлучивања – локалног, регионалног и државног.