Izaberi jezik:

Svjetlana Ninković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

ZLOSTAVLJANJE UČENIKA I ULOGA SOCIJALNOG RADNIKA U ŠKOLI

U radu su navedena teorijska shvatanja relevantna za problem koji se istražuje, tačnije, teorijska shvatanja zlostavljanja djece uopšte i u školi, sa posebnim osvrtom na zlostavljanje učenika i uloga socijalnog radnika u školi. Kada je riječ o zlostavljanju djece u školi, što je u fokusu i našeg istraživanja, možemo izdiferencirati:- međuvršnjačko zlostavljanje - zlostavljanje učenika od strane odraslih. U tom cilju sagledali smo stavove i mišljenja učenika, roditelja i nastavnika o različitim oblicima psihološkog, fizičkog i seksualnog zlostavljanja učenika. Takođe, smo nastojali saznati reakcije odraslih na navedene pojave kao i povjerenje nastavnika i roditelja u odjeljenske starješine i stručnu službu škole, kvalitet odnosa nastavnik-učenik kao i zadovoljstvo učenika i roditelja školom.Cilj istraživanja je empirijsko neeksperimentalno ispitivanje mišljenja, stavova i procjena učenika, nastavnika i roditelja o prisutnosti različitih oblika zlostavljanja učenika osnovnih i srednjih škola, Ispitivanjem su obuhvaćeni: - učenici sedmih i osmih razreda u osnovnim i drugog i trećeg razreda u srednjim školama (1881 ispitanik), - roditelji ispitivanih učenika (1712 ispitanika), - cjelokupno nastavno osoblje u školama (1355 ispitanika) Za potrebe ovog istraživanja, odnosno za dokazivanje posebnih hipoteza, korištene se skale procjene Likertovog tipa. Dio prikazanih rezultata našeg istraživanja nas upućuje na zaključak da stručna služba škole ima ogroman doprinos u vaspitno-obrazovnom procesu. Nažalost, mali broj socijalnih radnika je zaposleno u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. U narednom periodu potrebno je aktivnije raditi na promovisanju i unaprjeđenju socijalnog rada u školi.

ç