Izaberi jezik:

Sveto Purić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu.

PERIODIKA

ZAŠTITA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE OD NETRŽIŠNIH RIZIKA

Kako je industrija poslednjih decenija sve više sla­bila u uslovima izolacije, bombardovanja i loše ekonomske politike koja se ogledalau netransparetnim i sumnjivim privatitizacija industrijskih giganata, poljoprivreda postaje aktuelna ekonomskopolitička tema i potencijalno najaznačajniji instrument razvoja države pre svega u kontekstu komparativnih prednosti naše zemlje koje se ogledaju u pogodnim prirodnim uslovima za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Prethodno pomenute komparativne prednosti naše zemlje poslednjih godina su pod velikim znakom pitanja uzimajući u obzir katastrofalne vremenske nepogode pre svih poplave i ekstremne suše koje i ovako krhkoj poljoprivredi nanose ogromnu štetu. Sama poljoprivredna proizvodnja u Srbiji je još uvek neadekvatno i neplanski organizovana što je čini neproduktivnom, nekonkurentnom i neprofitabilnom, a samim tim i nemoćnom da se suoči sa štetnim posledicama devastirajućih vremenskih neprilika. U tim situacijama poljoprivreda ostaje oslonjena samo na državu i eventualno inostranu pomoć što predstaavlja možda kratkoročno spasonosno rešenje koje sistemski ne postavlja poljoprivredu na zdrave osnove jer funkcija državnog budžeta za poljoprivredu treba da ima prvenstveno razvojni, a ne socijalni karakter. Razvijene zemlje problem katastrofalnih rizika u poljoprivredi rešavaju sistemom osiguranja uz javno-privatno partnerstvo delatnosti osiguranja u reosiguranja odnosno društava za osiguranje, društava za reosiguranje i države. U ovom radu prikazuje se organizacija i struktura poljoprivredne proizvodnje Srbije, njeno učešće u bruto društvenom proizvodu, spoljnotrgovinskoj razmeni kao i perspek­tive u pogledu doprinosa privrednom razvoju naše zemlje. Dalje, izlaže se organizacija sistema osiguranja poljoprivrede, struktura premije i šteta osiguranja i ukazuje na odnos države i sektora osiguranja u Srbiji u pogledu zaštite poljoprivredne proizvodnje od netržišnih rizika. Na kraju, vrši se analiza rešenja osiguranja u poljoprivredi pojedinih razvijenih zemalja i istražuju mogućnosti i rešenja koja bi bila adekvatna za našu zemlju.

 

ç