Изабери језик:

Стефан Јојић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Докторанд на Факултету политичких наука Универзитета у Београду

периодика

Србија и изазови одбрамбене дипломатије

Приказ књиге: Вељко Благојевић, Србија и изазови одбрамбене дипломатије, Медија центар Одбрана, Београд, 2017.

периодика

ТУРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА У СИРИЈИ У КОНТЕКСТУ АКТУЕЛНИХ РЕГИОНАЛНИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ОКОЛНОСТИ

Спољна политика савремене Турске недавно се нашла пред два изазова који су довели до коренитих промена неких од конститутивних елемената спољнополитичке позиције Турске – грађански рат у Сирији приморао је Турску да редефинише однос према неким од основних принципа своје регионалне политике, док су околности проистекле из неуспелог пуча из јула 2016. године довеле до промене спољнополитичког расположења анадолске државе и заузимања знатно самосталније позиције у међународним односима. Динамика грађанског рата у Сирији детерминисала је одлуку Турске да у два наврата, у августу 2016. и јануару 2018. године покрене војне операције на северу Сирије, као и да се, од почетка рата, а нарочито од краја 2016. године дипломатски ангажује на пољу политичког окончања сукоба. Такво вишедимензионално ангажовање Турске у Сирији не представља прилику за задовољење оптимума њених дугорoчних интереса, већ је профилисано и ограничено унутрашњим, регионалним и међународним околностима. Циљ овог рада је да покаже на који начин су актуелне регионалне и међународне околности утицале на карактер поменутих настојања Турске.