Stefan Jojić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Doktorand na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu

PERIODIKA

Srbija i izazovi odbrambene diplomatije

Prikaz knjige: Veljko Blagojević, Srbija i izazovi odbrambene diplomatije, Medija centar Odbrana, Beograd, 2017.

PERIODIKA

TURSKA INTERVENCIJA U SIRIJI U KONTEKSTU AKTUELNIH REGIONALNIH I MEĐUNARODNIH OKOLNOSTI

Spoljna politika savremene Turske nedavno se našla pred dva izazova koji su doveli do korenitih promena nekih od konstitutivnih elemenata spoljnopolitičke pozicije Turske – građanski rat u Siriji primorao je Tursku da redefiniše odnos prema nekim od osnovnih principa svoje regionalne politike, dok su okolnosti proistekle iz neuspelog puča iz jula 2016. godine dovele do promene spoljnopolitičkog raspoloženja anadolske države i zauzimanja znatno samostalnije pozicije u međunarodnim odnosima. Dinamika građanskog rata u Siriji determinisala je odluku Turske da u dva navrata, u avgustu 2016. i januaru 2018. godine pokrene vojne operacije na severu Sirije, kao i da se, od početka rata, a naročito od kraja 2016. godine diplomatski angažuje na polju političkog okončanja sukoba. Takvo višedimenzionalno angažovanje Turske u Siriji ne predstavlja priliku za zadovoljenje optimuma njenih dugoročnih interesa, već je profilisano i ograničeno unutrašnjim, regionalnim i međunarodnim okolnostima. Cilj ovog rada je da pokaže na koji način su aktuelne regionalne i međunarodne okolnosti uticale na karakter pomenutih nastojanja Turske.

ç