Spasimir Domaradzki

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Lazarski Univerzitet, Varšava, Poljska

PERIODIKA

PRIORITETI EU NA ZAPADNOM BALKANU I POLJSKI RAISON D’ETAT

Porast angažovanja Poljske na Zapadnom Balkanu je primetan. Ovaj rad ima za cilj da istraži kompatibilnost prioriteta EU u regionu i nacionalnih interesa Poljske. Ugrađen u koncept Raison D`Etat i realistički teorijski okvir, ovaj rad prati evoluciju pristupa EU i Poljske prema regionu u potrazi za nivoom simbioze između dva igrača. Autor istražuje strateški pristup EU prema Zapadnom Balkanu, prikazuje vremensku dinamiku poljskog uključivanja u region i upoređuje argumente iza strateške prirode Zapadnog Balkana. Nalazi prepoznaju uključivanje poljskih prioriteta u strategiju EU prema regionu. Međutim, još uvek postoji neizvesnost u kojoj meri je Zapadni Balkan uključen u najviše državne interese Poljske. Zapadni Balkan i dalje može postati žrtva unutrašnjih poljskih sukoba oko glavnih spoljnopolitičkih prioriteta. Kontinuitet angažovanja zakona i pravde sa regionom od strane vlade koja ne deluje u skladu sa zakonima i pravdom i očuvanje tempa angažovanja odrediće da li će Zapadni Balkan zaista postati deo poljske Raison D`Etat.

PERIODIKA

BULGARIA’S SECURITY AFTER 30 YEARS

This paper provides an overview of the Bulgarian security concerns over the last thirty years. Without claiming to be complete and all-embracing, the paper grasps the notion of security from both internal and external perspectives. While deliberating on the main security challenges in the context of the formal membership in the political and economic institutions of the Western world, the paper argues that the most tangible security threats for Bulgaria are internal and are related to the problems of organized crime and state capture.

ç