Изабери језик:

Софија Радуловић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду (ФИМЕК), Универзитета Привредна академија Нови Сад

периодика

СОЦИЈАЛНЕ ВРЕДНОСТИ КАО ЗАЈЕДНИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Рад анализира и обрађује социјалне вредности Европске уније које се одсликавају у кључним примарним документима Европске уније. Социјална димензија Европске уније одувек је развијана у сенци економских интеграција, чиме је развијан и европски социјални модел. Схватање европског социјалног модела као скупа различитих модела држава чланица неоспорно је прихватљиво. Европска унија је модел солидарности, сигурности, стабилности и политичке сарадње. Циљ рада је да укаже на фундаментални значај укључености Европске уније у изградњи социјалне вредности као заједничке вредности Европске уније.