Izaberi jezik:

Snežana D. Popovčić-Avrić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Beograd.

PERIODIKA

PRISTUPANJE SRBIJE SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI

Uspostavljanje nove tehno-ekonomske paradigme svetske ekonomije i intenziviranje procesa globalizacije kao njenog dominantnog fenomena, iniciralo je stvaranje novog svetskog trgovinskog sistema. Valorizacija mogućih efekata od uvođenja novog svetskog trgovinskog sistema na dinamiziranje rasta međunarodne trgovine i na promociju povećanja svetske privrede, zasniva se ne samo na stvaranju povoljnijeg institucionalnog ambijenta već i u uspešnijem prevazilaženju asimetrije u procesu liberalizacije svetske privrede kao i u prevazilaženju specifičnih neravnoteža u procesu uključivanja pojedinih zemalja u međunarodne trgovinske tokove. Zbog toga, za mnoge učesnike u svetskoj trgovini, a posebno za manje razvijene zemlje dilema o nači­nu sprovođenja mera za liberalizaciju ustanovljenih osnivanjem Svetske trgovinske organizacije, a da u isto vreme štite legitimne interese svojih sopstvenih ekonomija uz obezbeđivanje dinamičnog rast, postaje od ključnog značaja. Ključni faktor za uspostavljanje kompatibilnosti sa međunarodnim ekonomskim okruženjem za srpsku privredu jeste izbor optimalne spoljnotrgovinske strategije koja bi omogućila ravnotežu između liberalizacije i zaštite domaće privrede kao i povoljniji pristup međunarodnom tržištu a u konstelaciji sa novim multilateralnim trgovinskim sistemom. Šta više, spoljna orijentacija, oličena kroz politiku promocije izvoza, je osiovna paradigma prosperitetnog ekonomskog rasta zemlje, kao i neophodan korak u pravcu pronalaženja odgovora za znatno izmenjen međunarodni trgovinski ambijent zajedno sa novonastalim okolnostima unutar domaćeg tržišta. Rad će se sastojati iz četiri dela. U prvom delu bihe reči o izmenjenom međunarodnom trgovinskom ambijentu, potom će drugi deo biti posvećen Svetskoj trgovinskoj organizaciji kao ključnoj instituciji novog međunarodnog trgovinskog sistema. U trećem delu rada biće analizirana Svetska trgovinska organizacija kroz osnovne procese njenog razvoja u uslove koje zemlje kandidati moraju da ispune da bi postale punopravne članice. Poslednji deo pada će ce baviti uslovima pristupanja Srbije y Svetsku trgovinsku organizaciju, ocenom dokle se stiglo u tom procesu uz zaključna razmatranja autora kolika je važnost pomenutog članstva za Srbiju.

ç