Izaberi jezik:

Slobodan Zečević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Evropski univerzitet, Beograd.

PERIODIKA

EVOLUCIJA NADLEŽNOSTI EVROPSKOG PARLAMENTA

Imajući u vidu načelo demokratske legitimnosti vlasti, tvorci ugovora o osnivanju Evropskih zajednica, smatrali su da u institucionalnom sistemu Zajednica treba da postoji skupštinski organ koji bi vršio nadzor nad izvršnom vlašću. Stoga se Evropski parlament kao demokratski organ u ugovoru o Evropskoj ekonomskoj zajednici našao na prvom mestu na spisku njenih institucija. Iz prethodno iznetog bi mogao da se stekne utisak da je Evropski parlament poput nacionalnih skupština u klasičnim državama nosilac budžetske, zakonodavne vlasti i nadležnosti da imenuje i smenjuje vlade. Evropski parlement je međutim, sve do kraja 70-tih godina prošlog veka imao simboličnu tj. savetodavnu ulogu u postupku donošenja budžeta i zakonodavnih akata Zajednice, da bi zatim postepeno uz stalnu političku borbu postao kozakonodavac i nezaobilazni učesnik u postupku usvajanja budžeta i imenovanja Komisije. Politički cilj Evropskog parlamenta je zapravo bio da stekne nadležnosti koje ima skupština u federalnom državnom uređenju te i da samim tim federalizuje ustavni sistem Evropske unije.

ç