Izaberi jezik:

Slobodan Reljić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

MOSKVA „TREĆI RIM“ MEĐU ISTORIJSKIM SILAMA

Uloga Moskve i Ruske pravoslavne crkve u hrišćanskom svetu stvara s jedne strane, osećaj ruskog naroda da ima svetsku misiju, ruski mesijanizam a s druge strane – vekovima na Zapadu proizvodi manje ili veće talase histerične rusofobije. Rusija se, inače, kod drugih naroda i civilizacija ne doživljava kao opasnost. Mit o Moskvi kao Trećem Rimu je dugog trajanja i značajnih posledica – od ruske ideje o nepodeljenom suverenitetu nad svojom teritorijom do Treće internacionale i današnjeg uspostavljanja integriteta Rusije kao nezaobilazne sile u svetskom poretku sila. I današnja ruska država i cela njena istorija (čak i ateistički SSSR) pokazuju da je ona nezamisliva bez pravoslavno hrišćanske komponente.

PERIODIKA

ZAŠTO JE ZAPAD ODLUČIO DA UBIJE SAMOUPRAVLJANJE

U socijalističkoj Jugoslaviji je kao privredni sistem isprobano samoupravljanje, jedan od retkih praktičnih primena ekonomske demokratije, ideala slobodnog društva. Taj sistem je u svojoj zdravoj fazi, do sedamdesetih godina, davao i izuzetne ekonomske rezultate. Kad se Jugoslavija 1974. razlomila na  republičke entitete, samoupravljanje je gušeno i zloupotrebljavano kao osnov za podizanje značaja nacionalnih oligarhija. Zemlja je neodgovorno zaduživana i morao se pozvati MMF u pomoć. Bio je to početak ubrzanog i temeljnog razaranja opasnog „jugoslovenskog primera“.

PERIODIKA

STRATEŠKE ELITE U SRBIJI I REFORMA OBRAZOVANJA ILI KAKO ĆE VELIKA KRIZA SRBIMA DONETI ELITU NOVIH VIDIKA

Strateške elite moraju da suštinski redefinišu svoju sadašnju ulogu. U reformi obrazovanja predstoji im da (1) pre svega selektivnije, kritičkije i kreativnije preuzimaju spoljna rešenja; (2) da se okrenu sopstvenom identitetu i na njemu formiraju autohtonu originalnost i (3) da reforma bude usmerena na zaštitu slobode pojedinca, a ne da sledi ogoljenu potrebu industrije i društveno neodgovornih kapitalista. Čitav zadatak moći će se ostvariti tek kad se javno eksponirane elite koje slede spolja nametnute interese promene po meri potreba srpskog društva.

ç