Slobodan Martinović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centar za istraživanje u politici Argument, Prijepolje

PERIODIKA

UKLjUČIVANJE MARGINALIZOVANIH GRUPA U LOKALNU ZAJEDNICU

Veću uključenost marginalizovanih grupa u lokalnu zajednicu može da omogući dobro organizovana mreža podrške svih aktera koji su u okviru svoje delatnosti obavezni obezbediti uslove za ostvarenje ljudskih prava na principima dostupnosti, participacije i jednakosti. Da bi se moglo raditi na poboljšanju postojeće prakse, potrebno je definisati probleme u ostvarivanju prava marginalizovanih grupa u lokalnoj zajednici i napraviti presek sadašnjeg stanja u cilju dubljeg sagledavanja potreba marginalizovanih grupa u lokalnoj zajednici. Dobijeni rezultati treba da obezbede: identifikovanje potreba marginalizovanih grupa u lokalnoj zajednici i moguća rešenja za potrebe marginalizovanih grupa u lokalnoj zajednici

ç