Izaberi jezik:

Slobodan Dujić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Evropski pravni fakultet, Nova Gorica, Slovenija.

PERIODIKA

NEZAVISNA REGULATORNA TELA I JAVNE SLUŽBE

Razvoj javnih službi i javnih regulatornih agencija rezultat je relativno dugotrajnog procesa metamorfoze savremene države odnosno uprave, jer su državni tj. upravni sistemi "primarni" regulatorni sistemi. Za savremenu upravu su karakteristične tendencije povećanja broja upravnih organizacija, sistemske diferencijacije, smanjenja uloge prisile, profesionalizacije, a mogla bi se navesti i tendencija stalne modernizacije odnosno „reforme“ upravnih sistema. Upravo diferencijacija savremene uprave, koja osim represivne obavlja i druge važne funkcije u savremenom društvu (servisne i razvojne funkcije), dovela je do razvoja t.z. javnih službi, a sa time u vezi i javnih regulatornih agencija. Ove agencije obavljaju određene državne upravne poslove, koji su u prošlosti bili rezervisani isključivo za državu odnosno za državne organe. U tom kontekstu treba upozoriti i na određene opasnosti od kojih je najvažnija opasnost smanjenja stepena odgovornosti za odlučivanje u nekim važnim javnopravnim oblastima (naročito smanjenje stepena demokratske kontrole odnosno smanjenje stepena ministarske odgovornosti pred parlamentom). U ovoj oblasti svakako još uvijek postoje određeni problemi, između ostalog i problemi velike terminološke nepreciznosti, što često vodi do određenog stepena nerazumijevanja položaja i funkcije savremenih javnih agencija odnosno drugih regulatornih tijela u savremenoj javnoj upravi. Zato su se određene države (npr. Slovenija) odlučile za usvajanje posebnog zakonodavstva koje reguliše statusno-pravni položaj javnih agencija i drugih paradržavnih institucija (npr. javnih fondova). U sadržajnom smislu su osnovni razlozi za osnivanje javnih agencija i sličnih paradržavnih institucije prije svega odvajanje određenih javnopravnih djelatnosti od dnevne politike odnosno spreječavanje uticaja dnevne politike na obavljanje određenih važnih javnopravnih djelatnosti u okviru t.z. privrednih i van-privrednih javnih službi. Osnovni problem u oblasti djelovanja javnih agencija i sličnih regulatornih tijela je odvajanje legislativne i usmjeravajuće funkcije države od operativnog obavljanja određenih važnih javnopravnih funkcija.

ç