Izaberi jezik:

Slaviša Vuković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

PERIODIKA

MIGRANTSKA KRIZA I TERORISTIČKA PRETNJA

Integracija migranata nije lak proces i dodatno je otežava saznanje da se među izvršiocima terorističkih napada nalaze lica koja su rođena u nekoj od država EU, a pripadaju drugoj ili trećoj generaciji migranata. Izveštavanje o terorističkim aktima i drugim krivičnim delima izvršenim od strane migranata dovodi do promene stavova domaćeg stanovništva prema migrantima, kao i veliki broj ekonomskih migranta koji dolaze iz zemalja koje nisu zahvaćene ratom kako bi rešili svoje ekonomske probleme. Broj terorističkih napada u Evropskoj uniji je u porastu u 2015. u odnosu na 2014. godinu, a problemi u integraciji postojećih i priliv novog talasa migranata kod velikog broja građana Evropske unije izaziva strah da će se broj terorističkih napada povećati. Da bi se izveo objektivan zaključak o osnovanosti takvog stava neophodna su istraživanja odnosa između migracija i terorizma i usklađenosti antiterorističkih aktivnosti sa prirodom tog odnosa.

ç