Izaberi jezik:

Slaviša N. Arsić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija

PERIODIKA

PREHRAMBENA SIGURNOST KAO ČINILAC NACIONALNE BEZBEDNOSTI

Sigurnost u snabdevanju hranom je egzistencijalna potreba i globalni izazov. Eventualna nestabilnost ili diskontinuitet u prehrani stanovništva ugrožava nacionalnu bezbednost države, stvara uslove za izbijanje konflikta i predstavlja podjednaku pretnju za regionalnu i globalnu bezbednost. Država svojom nacionalnom politikom treba da omogući svakom stanovniku permanentan pristup optimalnoj količini zdrave i punovredne hrane iz dugoročno održivih izvora. Paradigma pristupa hrani preko razmene roba na svetskom tržištu u uslovima multi-polarnog sveta postaje ograničavajući faktor očuvanja suvereniteta države i instrument za usmeravanje političkih odluka koje ne odražavaju nacionalne interese. U takvim okolnostima potrebno je revidirati i zakonodavno artikulisati kauzalnu povezanost ishrane stanovništva i nacionalne bezbednosti u cilju celishodnijeg suočavanja sa izazovima novog vremena.

ç