Izaberi jezik:

Slavica Maksić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za pedagoška istraživanja, Beograd.

PERIODIKA

NACIONALNI INTERES U SRPSKOM OBRAZOVANJU

U radu se razmatraju pitanja koja su značajna za određivanje nacionalnog interesa u obrazovanju u Srbiji. Danas je Srbija, u evropskim okvirima, mala zemlja koja stagnira i zaostaje, razapeta između želje da sačuva nacionalni identitet i da se uključi u evropske integracije. Prioritetan nacionalni interes u drugoj deceniji XXI veka je rad na kvalitetu i dostupnosti obrazovanja i vaspitanja u zemlji. Nadležne ustanove poručuju da obrazovna politika Srbije treba da definiše obrazovanje kao ključni faktor očuvanja i razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta većinskog naroda i nacionalnih manjina. Planirano je vaspitanje mladih u duhu poznavanja jezika, istorije i drugih tekovina erpskog i svih drugih naroda koji žive na prostorima Srbije. Odgovor na pitanje da li postoji nešto što bi bilo spe­cifično za građanina Srbije ne može se eksplicitno dati, nadidentiteta nema, ili se on u postojećim normativima ne vidi. Jedan od puteva ka nalaženju zajedničkog imenitelja u vrednostima svih naroda koji žive u Srbiji može biti promovisanje univerzalnih vrednosti koje obećavaju održivi razvoj zajednice i pojedinca. Glavni cilj obrazovanja postaje razvijanje dugoročne lične perspektive učenika: stava da je život vrednost po sebi, svesti o tome da svaki pojedinac ima krucijalnu ulogu u očuvanju životne sredine, i spremnosti na solidarnost pred katastrofama.

ç