Izaberi jezik:

Seid Halilović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Centar za religijske nauke Kom, Beograd.

PERIODIKA

FILOZOFSKE OSNOVE POLITIČKE JURISPRUDENCIJE U ISLAMU

U ovom radu želimo da se približimo filozofskim implikacijama odgovora na pitanje o tome da li poseban pogled na čoveka i svet u okviru spoznajnog stadijuma islama proizvodi određene doktrinarne i vrednosne okvire političkog mišljenja i života. U vezi sa tim, potrebno je analizirati tačan odnos između islamske političke jurisprudencije i političke filozofije s obzirom na izvore spoznaje u tim disciplinama. Korišćenjem tradicionalne metodologije izučavanja pisane baštine markantnih muslimanskih juridika i filozofa, možemo utvrditi da kognitivna pridruženost objave i razuma, odnosno intuitivne i racionalne spoznaje u brojnim političkim doktrinama islamske jurisprudencije, otkriva inovativne i neizmerno produbljene horizonte studija koje su ne­koliko vekova obogaćivale naučnu tradiciju politič­ke filozofije u muslimanskim društvima. Na osnovu utvrđene ontološke isprepletenosti egzoteričnih političkih pojava i ezoterične realnosti višnjih stupnjeva čovekovog bića, muslimanski juridici se ne ograničavaju, u organizaciji i orijentisanju svog po­litičkog života i mišljenja, na senzibilnu sferu postojanja. Može se zaključiti da poslerenesansni spoznajni horizonti i sekularno tumačenje filozofskih osnova politike neće biti merodavni u nužnoj analizi i prognoziranju neočekivanih promena u savremenim muslimanskim društvima koja, čini se, sve uticajnije manifestuju spoznajnu raskoš svoje religijske samosvesti.

ç