Izaberi jezik:

Savo Simić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Beograd

PERIODIKA

UPRAVLЈANЈE DEMOKRATSKIM (NE)POVERENЈEM

Prikaz knjige: Ivan Krastev. 2013. S verom u nepoverenje: Može li demokratija da opstane kada ne verujemo svojim liderima. Beograd: Klio, 100 str.

PERIODIKA

GEOPOLITIČKI POTENCIJAL REPUBLIKE SRBIJE - IZMEĐU EVROPSKE PERIFERIJE I REGIONALNE POLUPERIFERIJE

Prikaz knjige: Vladimir Vuletić. 2008. Između nacionalne prošlosti i evropske budućnosti. Beograd: Službeni glasnik. 178 str.

PERIODIKA

USPOSTAVLJANJE KULTA LIČNOSTI U SEVERNOJ KOREJI I NARODNOJ REPUBLICI KINI: UPOREDNA ANALIZA DVA MODELA VLASTI

U ovom radu pokušaćemo da odgovorimo na pitanje po čemu se razlikuju dva uspostavljena kulta ličnosti u Severnoj Koreji i Kini. Pre svega ispitujemo šta se podrazumeva pod kultom ličnosti i koje su njegove inherentne karakteristike prema izlaganju tematskih autora. U toj nameri ćemo napraviti distinkciju u obrazlaganju istorijskog oblika sa moderno izgrađenim kultom ličnosti. Potom se fokusiramo na analizu uspostave savremenog kulta u Severnoj Koreji pod uticajem Kim Il Sunga i Mao Cedunga u susednoj Narodnoj Republici Kini. Razlozi za komparaciju su mnogobrojni. Vremenska odrednica formiranja kulta ličnosti u navedenim državama je slična, politički uslovi u kojima su nastali i oblik vlasti formiran prema modelu Sovjetskog Saveza kao zajednički imenitelj oba režima. Istraživačke metode podrazumevaju upotrebu analize sadržaja pri obradi pojedinih govora, dokumenata u uspostavi bazičnih elementa kulta ličnosti i komparativnu analizu pri određenju i poređenju sličnosti i razlika između dva uspostavljena kulta.

ç