Izaberi jezik:

Sava Mitrović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centar za evropske politike, Beograd

PERIODIKA

REFORMA SEKTORA BEZBEDNOSTI U SRBIJI: DOMETI I OGRANIČENJA DEMOKRATSKOG UPRAVLJANJA POLICIJOM

U ovom radu, autori predstavljaju najznačajnije domete reforme policije u Srbiji, ocenjuju nivo demokratskog upravljanja policijom, ali i izazove i ograničenja sa kojima se ova reforma susreće. Analiza obuhvata period od početka reforme nakon 5. oktobra 2000. godine do danas, a za cilj ima da pruži odgovor na pitanje: „koliko je uspešno sprovedena reforma policije u Srbiji?”. Koristeći petodimenzionalni model demokratskog upravljanja sektorom bezbednosti, autori analiziraju pet ključnih oblasti reforme, podržavajući svoje navode relevantnom literaturom i istraživanjima. Pružajući najpre uvid u pravni okvir i poštovanje ljudskih prava od strane policije, a potom analizirajući efektivnost interne i eksterne kontrole, kao i postignut nivo transparentnosti i reprezentativnosti policije, autori ukazuju na manjkavosti dosadašnje reforme. U zaključku se ističe da je demokratsko upravljanje sektorom bezbednosti u praksi naišlo na brojne probleme, te da nakon više od dve decenije reforma policija nije dala očekivane rezultate. Za demokratsko upravljanje policijom, neophodan je snažan parlament voljan da kontroliše njen rad, nezavisni državni organi koji su u stanju da uspostave nadzor nad delovanjem policije, ali i volja unutar MUP-a za reprezentativnošću i blagovremenom obaveštavanju javnosti o svom radu.

ç