Izaberi jezik:

Saša V. Mijalković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Kriminalističko-policijska akademija, Beograd.

PERIODIKA

ULOGA I ZNAČAJ ENERGETSKE, EKONOMSKE I EKOLOŠKE POLITIKE BEZBEDNOSTI U MEĐUNARODNIM INTEGRACIJAMA

Značaj energije za život modernog čoveka i države, ali i ograničenost i neobnovljivost većine energenata, kao i njihova kontinuirana potencijalna ugroženost (prirodnim nepogodama, tehničko-tehnološkim akcidentima i destruktivnim ljudskim ponašanjem), neminovno su i opravdano uslovili razvoj teorijske misli i prakse ekonomsko-energetske bezbednosti, pri čemu se posebna pažnja posvećuje njihovoj vezi sa ekološkom bezbednošću. Republika Srbija uvidela je da se unapređenjem energetske, unapređuje i nacionalna bezbednost. Međutim, u nacionalnoj energetskoj politici ima prostora za poboljšanje. Naime, naša zemlja je uvoznica energenata i energije te je, u tom smislu, i energetski zavisna, a samim tim i „politički ranjiva“. Istovremeno, nisu iskorišćeni brojni potencijali alternativnih i čistih izvora energije kojima Srbija obiluje, a realizovanjem obaveza koje je preuzela potpisivanjem Kjoto protokola unapredio bi se položaj Srbije na putu evrointegracija. Geostrateška pozicija značajnog transregionalnog energetskog konektora morala bi da podstakne nacionalnu politiku koja stimuliše infrastrukturne projekte državnog i međunarodnog značaja, što donosi „i profit i političke poene“. Najzad, država bi morala da, u saradnji sa nevladinim sektorom, unapredi mehanizme bezbednosti energetskih resursa. Tako bi dobit od razvoja energetskog sektora bila najmanje trostruka: unapredila bi se nacionalna ekonomija, poboljšao bi se međunarodni položaj Srbije i zaštitila bi se životna sre­dina, čime bi se unapredila i nacionalna bezbednost.

PERIODIKA

ZAŠTITA NACIONALNIH INTERESA REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA

Dostizanje i zaštita nacionalnih interesa se, tradicinalno, vezuje za stanje bezbednosti države i nacije: nacionalna bezbednost upravo podrazumeva nesmetano dostizanje, uživanje i razvoj nacionalnih vrednosti i izvesnost realizovanja nacionalnih interesa, odsustvo pretnji po nacionalne vrednosti i interese, kao i odsustvo straha da će biti ugroženi. Od sposobnosti drža­ve da pravilno utvrdi i efikasno realizuje nacionalne interese, zavisi i stepen bezbednosti društva, države i međunarodne zajednice. Politika sprovođenja nacionalnih interesa je složena i u disperziji između realnih nacionalnih potreba, interesa društvenih, političkih i neformalnih (interesnih i lobističkih) grupa, nacionalne moći, stanja nacionalne i međunarodne bezbednosti, nacionalnog i međunarodnog prava, spoljne politike dru­gih država i politike međunarodnih organizacija. Uz to, u propagiranju nacionalnih interesa državnici nekada nisu objektivni, a česte promene režima u tranzicijskim državama neretko uslovljavaju i drastičnu promenu agende nacionalnih interesa. Najzad, oprečnost stavova u pogledu deklarisanja i načina dostizanja nacionalnih interesa može da podstakne konflikte nacionalnih i međunarodnih razmera, posebno u društvima sa nerazvijenom tolerancijom, bezbednosnom i političkom kulturom, i u kojima i ne postoji kontinuitet u vođenju nacionalne politike. U tako turbulentnim okolnostima nije jednostavno definisati i dostići nacionalne prioritete, a time ni osigurati nacionalnu bezbednost. U takvoj situaciji se nalazi i Republika Srbija, kao zemlja u tranziciji koja teži međunarodnim integracijama.

ç