Izaberi jezik:

Sabira Gadžo-Šašić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Sarajevo

PERIODIKA

KARAKTERISTIKE FUNKCIONISANJA PORODICA DECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U VREME KRIZE

U radu se teoretski elaboriraju karakteristike funkcionisanja porodica dece s teškoćama u razvoju s posebnim osvrtom na njihovo svakodnevno funkcioniranje u vreme posljednje krize iz koje su, po svemu sudeći proizašle, mnoge negativne promene koje su imale nepovoljan učinak na život svih ljudi. Također kroz empirijsko istraživanje koje je posebno fokusirano na prava i položaj dece s teškoćama u razvoju i njihove članove porodica nastoji se ukazati na njihov neravnopravan položaj i prije posljednje krize.

ç