Izaberi jezik:

Ružica Ž. Petrović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina.

PERIODIKA

NARODNA I FILOZOFSKA MUDROST U DELU KSENIJE ATANASIJEVIĆ

U ovom radu autor nastoji da apstrahuje osnovne stavove K. Atanasijević o tvorevinama srpskog narodnog duha i elementima njihove filozofičnosti. Promišlja se misaona pozicija K. Atanasijević o teoretskoj mogućnosti srpskog kulturnog nasleđa da postane osnova konstituisanja samosvojne filozofske orijentacije. Autor ističe značaj K. Atanasijević u sagledavanju vredno­sti narodnog stvaralaštva i mogućnosti njegovog prožimanja sa filozofijom, ali i ukazuje na poteškoće narodnog duha da se sa nivoa iskustvene neposrednosti, uzdigne do jasno artikulisanog filozofskog izraza.

ç